30 май - 3 юни

ИЗМИНАТИ / БЪДЕЩИ ПЪТИЩА

BG161PO001/1.1-10/2010/027

Програма Конкурси
Подкрепете Созопол!

Подкрепете Созопол!

Фестивал „Созополис“ подкрепя Созопол в избора на най-добра европейска...

още още

Гласувайте за Созопол!

Гласувайте за Созопол!

Гласувайте за Созопол! Созопол е  уникалното съчетание на антична...

още още

Конкурс за “Изобразително, приложно и фото изкуство” на тема „Сезони в Созопол“ - 2014

Конкурс за “Изобразително, приложно и фото изкуство” на тема „Сезони в Созопол“ - 2014

Конкурсът се проведе в три категории - Изобразително изкуство, приложно и фото изкуство и целеше да се отразят най-красивите природни, архитектурни и културни забележителности на Созопол, най-впечатляващите обичаи и празници, история и съвременност, и неповторимия образ на града в очите на творците.

Участниците бяха разделени на три възрастови групи:

-            Първа възрастова група - 5 до 14 години

-            Втора възрастова група - 15 до 24 години

-            Трета възрастова група - от 25 години нагоре

Желаещите да участват изпращаха своите творби на административен адрес на община Созопол.

В конкурса участваха 103 творби:

-            Категория "Изобразително изкуство - 86 творби;

-            Категория приложно изкуство - 9 творби;

-            Категория фото изкуство - 8 творби.

На 28 Май 2014 г. всички получени творби бяха изложени във фоайето пред театралния салон на читалище "Отец Паисий" - Созопол, систематизирано по категории и възрастова група. На същата дата жури в състав: председател Иван Бахчеванов - директор на Художествената галерия в Созопол  и членове Радостина Павлова - старши преподавател по живопис в НГПИД "Акад. Дечко Узунов" - Кананлък и Христина Кръстева – председател на сдружение "Музите", разгледа всички творби и извърши класиране. Резултатите от класирането са изложени в отделен документ - протокол.

На 29 май г-жа Катя Стоянова - заместник кмет на община Созопол обяви класирането и връчи наградите на лауреатите на конкурса.

И преди и след награждаването подредената изложба предизвика явен интерес както сред участниците в конкурса, присъствали на място, така и сред преминаващите граждани и гости на Созопол.

Всички творби се предават във фонда на читалище "Отец Паисий" - Созопол".

В КОНКУРСА УЧАСТВАХА:

I.  ТВОРБИ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Александър Христов Драганов - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Алесандро Драганов 6 клас - НГПИД "Акад. Дечко Узунов" гр. Казанлък

Боряна Георгиева - Дом на културата "Лукойл"

Бранимира Христова Христова - НГПИД "Академик Дечко Узунов" гр. Казанлък

Виктория Барбова - Ателие "Стела и Дара" гр. Добрич

Виктория Барбова - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Виктория Барбова - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Виктория Христова - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Вилиана Красимирова Антонова - СОУ "Цанко Церковски", гр. Полски Тръмбеш

Вяра Йорданова - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Габриел Данаилов - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Габриел Данаилов - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Георги Димитров- школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Георги Зуев  8 г. - школа по изобразително изкуство към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Георги Зуев - школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Дарина Миткова - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Деница Николова - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Димана Белчева - школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Димитрия Димитрова - ОУ "Христо Ботев" гр. Черноморец

Дона недин - школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Елена Джамбазова - Дом на културата "Лукойл"

Елена Джамбазова - ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Бургас

Елена Милева - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Ема Атанасова - школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Еманоел Пенчев - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Ивалена Георгиева Петмесчиева - ателие "Вълшебни ръце", гр. Бургас

Ивалена Георгиева Петмесчиева - ОУ "Антон Страшимиров" гр. Бургас

Иван Марков - НГПИД "Акад. Дечко Узунов" гр. Казанлък

Иван Милков Марков - НГПИД "Академик Дечко Узунов" гр. Казанлък

Иван Милков Марков - НГПИД "Академик Дечко Узунов" гр. Казанлък

Иванина Николаева - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Иванина Николаева - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Иванина Николаева и Симона Павлова - НХГ "Димитър Добрович"  Сливен

Иванина Николаева и Симона Павлова - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Иванина Николаева и Симона Павлова - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Йоана Мирославова Костадинова - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Йоана Янакиева - школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Йоанна Димитрова - школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Калоян Китарев - школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Катерина Златева - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Катерина Златинова Златева - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Кирил Тотев Кацаров - НГПИД "Академик Дечко Узунов" гр. Казанлък

Кристина Цамова 7 клас - СОУ "Цанко Церковски"

Кристина Цветелинова Цанова

Магдален Атанасова  - НГПИД "Академик Дечко Узунов" гр. Казанлък

Магдалена Атанасова Замова - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Магдалена Замова 6 клас - НГПИД "Акад. Дечко Узунов" гр. Казанлък

Мария-Луиза Маринова - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Мария-Луиза Маринова - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Мартина Тодорова - ОУ "Антон Страшимиров" гр. Бургас

Мина Недин - Школа по изобразителни изкуства при Читалище "Отец Паисий" гр. Созопол

Мина Недин- школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Мирела Миленова Коларова - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Наталия Колева - НХГ "Димитър Добрович" гр. Сливен

Наталия Колева - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Наталия Колева - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Нели Антонова Проданова и Мира Сашева Карабельова - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Нели Райнова- школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Нели Хичикова - школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Никол Коджаманева - школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Никола Миланов Детско арт студио "Лукойл"

Пламен Христов - ОУ "Пейо Яворов", с. Крушевец

Ралица Йорданова - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Ралица Йорданова - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Ралица Нончева - ателие "Вълшебни ръце", гр. Бургас

Ралица Нончева 8 г. - Ателие "Вълшебни ръце" гр. Бургас

Румяна Христова Дишкова ОУ "Пейо Яворов", с. Крушевец

Самуил Филчев Крумов - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Симона Павлова - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

София Василевска - школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

София Рачева - школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Станислав Христов 8г. - с.Крушевец, община Созопол

Станислава Андонова - ОУ "Антон Страшимиров" гр. Бургас

Татяна Коминева- школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

Теодор Ненчев - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Теодора Стаикова - НГПИД "Акад. Дечко Узунов" гр. Казанлък

Теодора Стефанова Статкова - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Тереза Миланова Тодорова - СОУ "Цанко Церковски", гр. Полски Тръмбеш

Хриснина Миланова - Дом на културата "Лукойл"

Христина Сливова - ателие "Стела и Дара", ОМЦ "Захари Стоянов"

Цветан Николов Николов - СОУ "Цанко Церковски", гр. Полски Тръмбеш

Яни Балимезов - НГПИД "Акад. Дечко Узунов" гр. Казанлък

Яни Стоянов Балимезов - НГПИД "Академик Дечко Узунов" гр. Казанлък

Янислава Георгиева и Деница Николова - НХГ "Димитър Добрович" Сливен

Янислава Георгиева и Деница Николова - НХГ “Димитър Добрович” гр. Сливен

Ясен Георгиев- школа по изобразителни изкуства към читалище "Отец Паисий" - Созопол

ТВОРБИ ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

Автор - неизвестен - ОУ "Отец Паисий" - село Равна Гора

Автор - неизвестен - ОУ "Отец Паисий" - село Равна Гора

Ангел Стефанов Георгиев и Дамян Валентинов Йорданов - ОУ "Христо Ботев" - град Черноморец

Димитрия Великова Димитрова - ОУ "Христо Ботев" - град Черноморец

Ивалена Георгиева Петмесчиева - ОУ "Антон Страшимиров" гр. Бургас

Кристина Георгиева Пенчева - СОУ "Цанко Церковски", гр. Полски Тръмбеш

Петър Георгиев - ОУ "Антон Страшимиров" гр. Бургас

Снежана Георгиева Итова  - ОУ "Христо Ботев" - град Черноморец

Цветомир Петров Николаев и Венелина Атанасова Колева - ОУ "Христо Ботев" - град Черноморец

ТВОРБИ ФОТО ИЗКУСТВО

Анна Антонова Първанова - Математическа гимназия "Акад. Кирил Панов" - Пловдив

Анна Антонова Първанова - Математическа гимназия "Акад. Кирил Панов" - Пловдив

Васко Илиев Кошничаров - Клуб на фотографа, село Крушевец

Станиела Георгиева Рускова  - ХГ "Дамян Дамянов" - Сливен

Станислав Василев Христов - Клуб на фотографа, село Крушевец

Станислав Василев Христов - ОУ "П К Яворов" - село Крушевец

Христо Йорданов Христов - Клуб на фотографа, село Крушевец

Янислав Христов Михайлов - ОУ "Пейо Яворов", с. Крушевец

 КЛАСИРАНЕ

Индивидуални награди:

Първа възрастова група - 5 до 14 години

I място си поделят:

Георги Зуев  8г. - Читалище "Отец Паисий" - Созопол

Магдалена Замова 6 клас - НГПИД "Акад. Дечко Узунов" гр. Казанлък

 

II място си поделят:

Мина Недин - Школа по изобразителни изкуства при Читалище "Отец Паисий" гр. Созопол

Алесандро Драганов 6 клас - НГПИД "Акад. Дечко Узунов" гр. Казанлък

 III място си поделят:  

Ралица Нончева 8 г. - Ателие "Вълшебни ръце" гр. Бургас

Димитрия Димитрова - ОУ "Христо Ботев" гр. Черноморец

Станислав Христов 8г. - с.Крушевец, община Созопол

Присъжда Поощрителна награда  на:

Кристина Цамова 7 клас - СОУ "Цанко Церковски"

Втора възрастова група

I място си поделят:

Иван Марков - НГПИД "Акад. Дечко Узунов" гр. Казанлък

Янислава Георгиева и Деница Николова - НХГ "Димитър Добрович" гр. Сливен

II място си поделят:

Яни Балимезов - НГПИД "Акад. Дечко Узунов" гр. Казанлък

Виктория Барбова - Ателие "Стела и Дара" гр. Добрич

 III място си поделят:

Наталия Колева - НХГ "Димитър Добрович" гр. Сливен

Иванина Николаева и Симона Павлова - НХГ "Димитър Добрович" гр. Сливен

Поощрителна награда  на:

 Теодора Стаикова - НГПИД "Акад. Дечко Узунов" гр. Казанлък

Партньори

  • Община Созопол
  • Ротари клуб „Созопол”
  • Фондация Созопол
  • Уеб студио WEBCHARM
  • Издателство СИЕЛА
  • Музите - международен младежки фестивал на изкуствата
  • Галерия ГАЛАС АРТ гр. Стара Загора
  •  Национално издателство за образование и наука  „Аз Буки”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие